Malaysia

       
 
Chia Yu Chian In Nanyang

Chia Yu Chian In Nanyang

Tan, Bridget Tracy; Poon Lian /Paper Back /2009  (SB#051783)
Price: US$26.95

Art Of Siew Hock Meng Ii, The

Art Of Siew Hock Meng Ii, The

 /Hard Cover /2008  (SB#048123)
Price: US$46.20

Drawings By Khor Seow Hooi

Drawings By Khor Seow Hooi

Khor Seow Hooi /Hard Cover /2008  (SB#045460)
Price: US$34.65

Journey, The

Journey, The

Zanita Anuar; Hasnul J. Saidon /Hard Cover /2007  (SB#043286)
Price: US$23.10

Idyllic Canting: Toya's Batik Art

Idyllic Canting: Toya's Batik Art

Tan, Bridget Tracy; Justin Loke /Hard Cover /2006  (SB#040629)
Price: US$27.72

Portraits, 12 February - 6 March 2004

Portraits, 12 February - 6 March 2004

 /Paper Back /2004  (SB#041610)
Price: US$10.01

Kok Yew Puah: A Tribute

Kok Yew Puah: A Tribute

Beverly Yong /Paper Back /2004  (SB#041609)
Price: US$11.55

Kuala Lumpur: A Sketchbook

Kuala Lumpur: A Sketchbook

Chin Kon Yit (Paintings) /Paper Back /1998  (SB#027719)
Price: US$43.93

Perintis-Perintis Seni Lukis Malaysia

Perintis-Perintis Seni Lukis Malaysia

Tan Chee Khuan /Paper Back /1994  (SB#022889)
Price: US$11.78

Contemporary Paintings Of Malaysia

Contemporary Paintings Of Malaysia

 /Paper Back /1988  (SB#032327)
Price: US$30.07